Szanowni Rodzice i Szanowna Kadro Nauczycielska Liceum!

 

W związku z obowiązkiem prowadzenia zdalnego nauczania  w dniach  25.03.2020  do  10.04.2020 wprowadzamy system zdalnych lekcji i kontaktów z uczniami i ich Rodzicami.

Przeprowadziłem indywidualne rozmowy z rodzicem każdego ucznia Szkoły informując  o sposobie prowadzenia nauczania i prosząc o w miarę aktywny w nich udział który dotyczył będzie przesyłania materiałów na adresy e-mail Rodziców.

§1

Zgodnie z wytycznymi zdalne nauczanie prowadzone będzie w zgodności z podstawami programowymi przedmiotów konkretnych klas
i w dniach harmonogramu nauczania stacjonarnego w tygodniu.

§ 2.

Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania.

§ 3.

Ilość lekcji -kontaktów z uczniami określam następująco: przedmioty takie jak - j. polski, matematyka, j. angielski, przedmioty rozszerzone - minimum 3 razy w tygodniu. 
Pozostałe przedmioty zgodnie z ilością ich występowania w cyklu tygodnia - 2 razy lub 1 raz. 

§ 4.

Materiały dla uczniów będą wysyłane z e-maila Szkoły przez koordynatora tej formy nauczania panią dr inż. Agnieszkę Biedrawę-Kozik.

§ 5.

Informacje zwrotne uczniowie mają przekazywać na stworzone specjalnie w tym celu adresy e-mailowe wszystkich nauczycieli /wykazy umieszczone na stronie Szkoły/ w określonych przez nauczycieli terminach.

§ 6.

Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia notatek o tym nauczaniu w formie dzienniczka a następnie te wpisy będą przenosić do dzienników głównych klas.

§ 7.

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania np.  komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi.

 

 

Michał Królikowski

Dyrektor Szkoły

Rozporządzenie MEN - link

Kształcenie - poradnik - link


INFORMATOR MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli, w którym podsumowaliśmy inicjatywy realizowane w obszarze cyfryzacji szkół oraz działania podjęte przez MEN w związku z pandemią koronawirusa.

W publikacji znajdą Państwo m.in. aktualny opis funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl oraz wykaz materiałów i stron internetowych przydatnych do nauki online. Materiał przybliża także projekty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz inne projekty realizowane w obszarze cyfryzacji szkół, takie jak program „Aktywna tablica” czy Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. W publikacji znalazły się ponadto rekomendacje dotyczące wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Informatorem

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji – plik pdf


FASHION NEWS