17.03.2023rr.

W Krakowie w wieku 84 lat zmarł red. Ryszard Niemiec. Był znakomitym koszykarzem, dziennikarzem i redaktorem naczelnym "Dziennika Polskiego", "Tempa" oraz "Gazety Krakowskiej", a także długoletnim prezesem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i członkiem zarządu PZPN.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Ryszarda Niemca,

cała społeczność Szkolna, Dyrekcja, nauczyciele, trenerzy, pracownicy, rodzice i uczniowie, składają wyrazy głębokiego współczucia [*]