Szanowni Państwo,

W poniższych linkach zamieszczamy Regulamin pracy w nowym roku szkolnym 2022/2023 oraz wytyczne sanitarne MEN.

1. REGULAMIN PRACY

2. WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS