REGULAMIN PRACY I ORGANIZACJI
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Sportowej Piłki Nożnej im. Generała Bernarda Monda w Krakowie, os. Szkolne 18 na rok szkolny 2020/2021

W celu pełnej realizacji zadań, wynikających z reżimu sanitarnego, epidemiologicznego ograniczającego transmisję zakażenia SARS COV2. Powołany zostaje Szkolny Zespół Kompetencji, którego zadaniem będzie koordynacja działań i ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły.

Regulamin pracy - dokument plik pdf.

Dyrektor Szkoły

Michał Królikowski

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się i dostarczenie wypełnionego oświadczenia.

Oświadczenie - stan zdrowia - pdf.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Michał Królikowski