Szanowni Państwo,

W poniższych linkach zamieszczamy Regulamin pracy w nowym roku szkolnym 2021/2022 oraz wytyczne sanitarne MEN.

1. REGULAMIN PRACY

2. WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS