Prawidłowy przebieg nauki stacjonarnej zależny jest w tej sytuacji od bezpieczeństwa, które musimy wspólnie zapewnić wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego (uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni), stosując się do wymogów reżimu sanitarno-epidemiologicznego i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących wszystkich obywateli.

List Ministra Edukacji Narodowej - pdf

10 zasad dla Uczniów

10 zasad dla Rodziców

Nike