Szanowni Państwo!

W przededniu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, witam serdecznie wszystkich Rodziców i Opiekunów naszych Dzieci.

Rok, który przed nami - to na pewno okres wielkiego wysiłku nas wszystkich – zarówno w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo,  jak i zapewnienia optymalnego poziomu edukacji szkolnej.

Przyjęta przez władze forma nauki stacjonarnej w murach szkoły jest w obliczu stanu polskiej oświaty, szczególnie w przypadku naszej placówki, formą optymalną, obwarowaną jednak wielkimi niebezpieczeństwami.
             Istnienie takich szkół jak nasza, ze względu na realizację specjalistycznego  programu sportowego, w innych formach nauki (hybrydowa, zdalna) byłaby bardzo trudna. A gdy dodamy do tego fakt, że większość naszych Uczniów pochodzi spoza Krakowa i mieszka w bursie, staje się niemożliwa.

Prawidłowy przebieg nauki stacjonarnej zależny jest w tej sytuacji od bezpieczeństwa, które musimy wspólnie zapewnić wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego (uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni), stosując się do wymogów reżimu sanitarno-epidemiologicznego i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących wszystkich obywateli.

Mój apel do Państwa dotyczy kwestii współpracy na linii: Uczeń – Rodzic, Rodzic – Szkoła. Szczególny nacisk musimy położyć na bieżące monitorowanie stanu zdrowia dzieci. Cyt. „Nie przysyłanie do Szkoły dzieci z objawami nieprawidłowości w funkcjonowaniu układów: oddechowego, krążeniowego i pokarmowego oraz z podwyższoną temperaturą ciała” unikniemy wspólnie problemów  z izolowaniem uczniów, odbiorem uczniów ze szkoły, czy  przejściem drogi medyczno – sanitarnej.

Kolejna prośba, to współpraca w zakresie ustawicznego edukowania dzieci o wymogach sanitarnych dnia codziennego: myciu i odkażaniu rąk, zachowaniu bezpiecznego dystansu w strefach wspólnych i ochrona ust i nosa tam, gdzie będzie to wymagane,  a głównie tam, gdzie wymaga nie tylko przepis, ale zdrowy rozsądek.

Pracujmy więc wspólnie nad wyrabianiem u dzieci cech odpowiedzialności za siebie i za innych, podnoszeniem kultury osobistej oraz realizowaniem norm społecznych.

Michał Królikowski
Dyrektor Szkoły

Szczegółowe wytyczne i rekomendacje znajdą Państwo w zakładkach: O szkole - Aktualności - COVID - na stronie Szkoły.

 

Air Jordan