Komunikat nr 12 z dnia 11.03.2020 r.

Dyrektora Szkoły Sportowej Piłki Nożnej

Dotyczy zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach i placówkach oświatowych.

 

1.   Wszystkie zajęcia w naszej szkole (lekcje i treningi) są decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zawieszone od 12 do 25 marca 2020 r.

2.   Młodzież nasza w tym czasie nie pojawia się w szkole.

3.   Kadra pedagogiczna i trenerzy pozostają w gotowości do pracy w każdym określonym przez władze oświatowe momencie.
Przypadki opuszczenia miejsca zamieszkania na okresy dłuższe niż jeden
dzień mają być obowiązkowo zgłaszane do Dyrekcji Szkoły.

4.   Wychowawcy klasowi i administracja Szkoły powiadomi uczniów i Rodziców
o zaistniałym fakcie.

                                                          

  Dyrektor Szkoły
 Michał Królikowski