Lista kandydatów do Liceum Sportowego Piłki Nożnej, którzy uzyskali pozytywny wynik z testów specjalistycznych i zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji - kliknij.

Prosimy o uzupełnienie podań o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły oraz o wyniki z egzaminów szkolnych w terminie od 19 - do 25 czerwca 2019 r.
(również w piątek 21.06.2019 w godzinach od 9:00 - do 16:00)

Lista kandydatów do pobrania