Nasi Stypendyści

Michał Zięba klasa 1 gimnazjum 2013/2014 - Stypendium Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna

Józef Mizera klasa 2 liceum 2013/2014 - Stypendium Prezesa Rady Ministrów