ZAGADNIENIA I

Linki dla maturzystów do samodzielnej pracy.

 

Bardzo proszę, żeby uczniowie posłuchali, zrobili zadania i wrócimy do tego na lekcjach.

Pozdrawiam, IG


ZAGADNIENIA KLASY I LO

Proszę obejrzeć, wykonać (!!!!!) i wypisać 4 nazwy proponowanych ćwiczeń po angielsku.

Pozdrawiam, IG


ZAGADNIENIA KLASA II LO
Dzień dobry, 
bardzo proszę przeczytać wiadomości dotyczące strony biernej, (i nauczyć się!) z kartek, które wysyłam. Proszę też zrobić następujące ćwiczenia z podręcznika:
od 1 do 4 str. 80, od 1 do 4 str. 81, od 3 do 5 str. 82, 6 str. 83. 
Zadania muszą być zrobione w zeszycie, wystarczą same odpowiedzi, które sprawdzimy na lekcji, ale zdjęcie/scan proszę wysłać jako potwierdzenie
wykonania pracy do 2 kwietnia 2020. 
Miłej pracy;-)
Pozdrawiam, Izabela Guńkiewicz

ZAGADNIENIA III LO
Dzień dobry, 
proszę zrobić następujące ćwiczenia z podręcznika:  słownictwo: od 1 do 13 str. 162,163,164.
Reading: 2 str. 168, od 3 do 5 str. 169.
Do 1 kwietnia 2020 proszę przysłać zdjęcie/scan zrobionego zadania, każdy swojego podręcznika, albo zeszytu, jeżeli ktoś zrobi ćwiczenia w zeszycie.
Pozdrawiam, Izabela Guńkiewicz 

ZAGADNIENIA II KLASY 1A, B, C
Dzień dobry,
proszę podpisać rzeczy znajdujące się na obrazkach, (można używać słownika internetowego, np. diki.pl), następnie zaznaczyć "yes" jeżeli słowa się rymują lub "no" jeżeli się nie rymują. np.: cat-hat=yes, ale: house-horse= no.
Następnie proszę napisać 5 zdań z wybranymi parami słów, np: There is a small ball near the wall.
Termin wysyłania: 30 marca 2020
Pozdrawiam IG

ZAGADNIENIA KLASA 1LO - 06.04.2020r. 
Dzień dobry, 
Wysyłam materiał na cały tydzień, więc proszę zrobić do piątku, 10 kwietnia 2020.
Proszę zrobić w takiej kolejności w jakiej są kartki na scan'ie.
Str. 78 ćw: 1,3, 6.7, 11,12
Str.64, (czyli druga tutaj), ćw: 1,2,3,4,5.
Str: 66 (czyli 3), ćw: 1,2,3,4,5.
Str: 80 ćw: 2, 3, 4,6, 7. 
Miłej pracy;-) 
Pozdrawiam, IG

ZAGADNIENIA KLASA 2LO - 06.04.2020r. 
Dzień dobry, 
wysyłam materiał na 3 lekcje w tym tygodniu. 
1 proszę zrobić ćwiczenia ze scanu passive: be+pp
2 proszę przeczytać wiadomości : konstrukcja 'have sth done' i obejrzeć film (załaczniki)
3 z podręcznika: ćw. 1,2 str. 84, 3,4,5 str. 85 
Termin: 10 kwiecień 2020r.
Pozdrawiam, IG

ZAGADNIENIA KLASA 3LO - 06.04.2020r.
Dzień dobry,
proszę zrobić test ze scanu i przerobić materiał z podręcznika ze stron: 270 do 275. Materiał z podręcznika był omawiany wielokrotnie, proszę to potraktować jak powtórzenie. 
Termin: 10 kwietnia 2020r.
Wszystkie osoby, które dostały ocenę niedostateczną z odpowiedzi, (wybrany zestaw na speaking),
mają ostatnią i ostateczną (!) szansę poprawienia tejże oceny do czwartku, 9 kwietnia 2020.
Proszę jednak wybrać zestaw inny niż wybrany poprzednio i proszę nie wybierać sportu, bo ten temat już był wybierany za często.
Przyjemnej pracy;-)
Pozdrawiam, IG

ZAGADNIENIA Klasy 1 A i B:

Strona 58,

Przepisać i przetłumaczyć słowa z ćw. 1 i 5.

Ćw 4, odpowiedzieć na pytania,

Ćw.6 uzupełnić,

Str 59

Przeczytać tekst i zrobić ćw. Od 1 do 4


ZAGADNIENIA Klasa 1C

Wszystkie ćw. ze str. 92

Ćw 2 str. 94, ćw 3 str 95


ZAGADNIENIA  Klasa 2LO

Wszystkie ćw ze str. 89 i 92.

ćw 2 str. 94 i 3 str 95

Pozdrawiam, IG


Termin: 26/04/2020

 

ZAGADNIENIA KLASA 1A/B 

Proszę nauczyć się stopniowania przymiotników, wiadomości str. 148 i zrobić ćw. ze str. 149. 

Ponadto ćw. 1a,1b str.60

Ćw. 3a,4,5 str. 60, ćw. 6a, 7 str. 61

 

Przymiotniki zakończone na –ing ( opisujące jakie coś jest, jak wygląda) i zakończone na –ed (opisujące odczucia/uczucia)

Ćw. 1,2,3 str. 61 

 


ZAGADNIENIA KLASA 1 C

Proszę zrobić ćw. 1, 3, 4 str. 96, 

Przeczytać czytankę, przetłumaczyć nowe słowa i zrobić 

Ćw. od 1 do 5 str. 97

 


ZAGADNIENIA KLASA 2 LO

Proszę nauczyć się słownictwa związanego ze sportem, przetłumaczyć słowa nowe lub nieznane i zrobić ćw. 1,3,4,5 str.96. 

Przeczytać czytankę ze str. 97, wyjaśnić nowe słowa i zrobić ćw. od 1 do 5 str. 97. 

 

Pozdrawiam, IG


 

FASHION NEWS