HISTORIA I WOS - ALINA GÓRECKA


ZAGADNIENIA I

Historia i WOS klasa 1A

Historia i WOS klasa 1C


ZAGADNIENIA II  1A

Historia i WOS klasa 1A


ZAGADNIENIA II 1C - 30.03.2020 r.

Historia i WOS klasa 1C


ZAGADNIENIA III KLASA  I A - 03.04.2020r.

Historia i WOS - lekcja 4-6


ZAGADNIENIA III KLASA 1C - 03.04.2020r.

Historia i WOS - lekcja 5-6


ZAGADNIENIA KLASA III LO

Tylko ci uczniowie, którzy nie byli na sprawdzianie w lutym i osoby z nauczania domowego

Zadanie 1. Przygotuj 1 prezentacje multimedialne (DO WYBORU):
Temat 1: Cywilizacja grecka jako początek Europy - najważniejsze osiągnięcia tej cywilizacji
Temat 2: Prawo rzymskie w starożytności i przykłady wpływów na prawo współczesnej Europy.
Dodatkowo pisemna odpowiedź na pytania (1 LUB 2):
1. Przedstaw narodziny chrześcijaństwa
2. Opisz cechy charakterystyczne oraz osiągnięcia islamu.
(praca nie może być ściągnięta z internetu i ma zawierać max 1 stronę A4 i wysłana na adres nauczyciela)
Dziękuję Alina Górecka

ZAGADNIENIA KLASA III LO - WSZYSCY UCZNIOWIE 30.03.2020r.

,,Brzemię białego człowieka" - napisz na czym polegała ideologia Europejczyków w stosunku do ludności skolonizowanej i jakie to przyniosło skutki dla kolonii (max 1 str).
Porównaj warunki życia imigrantów z Europy w Ameryce z warunkami życia robotników w Europie na przełomie XIX i XX wieku (max 1 str)
A. Górecka

ZAGADNIENIA HISTORIA I WOS KLASA 1A - 15.04.2020r.

ZAGADNIENIA HISTORIA I WOS KLASA 1C - 15.04.2020r.

ZAGADNIENIA HISTORIA I WOS KLASA 1C- 21.04.2020r.

ZAGADNIENIA HISTORIA I WOS KLASA 1A- 21.04.2020r.

ZAGADNIENIA HISTORIA I WOS 1C
Historia 11,12

Dzisiaj spotkaliśmy na lekcji historii- było nas dużo choć niektórych zabrakło – kłopoty z logowaniem niektórych do platformy Microsoft Teams rozwiązują administratorzy: Pan M. Kosowski proszę się z nim kontaktować lub z panem Dyrektorem.

Zadanie dla Was na następną lekcję: utrwalenie wiedzy na temat problemów na Bliskim i Dalekim Wschodzie (ostatnie 3 lekcje).


ZAGADNIENIA HISTORIA KLASA 1A

Historia 11,12

W dniu dzisiejszym mieliśmy wspólne spotkanie na platformie na temat:

1.       Zjednoczenie Polski – w podręczniku temat ,, Odbudowa Królestwa Polskiego”

(proszę utrwalić wiadomości od str.291 – podręcznik)

2.       Państwo K. Wielkiego – zleciłam zadanie:

- uzupełnić notatkę na temat: wyprawa na Ruś i korzyści dla państwa polskiego

- przedstawić w formie pisemnej zasługi K. Wielkiego dla odbudowy kraju, rozwoju handlu, monety, prawa i nauki (to wszystko omawialiśmy wspólnie)

3.       Przypominam, że nie otrzymałam od wszystkich testu (termin minął 29.04) ale jest obowiązkowy.


      ZAGADNIENIA KLASA 1A - TEST termin wysłania do 26.05.2020r.

      TEST - WŁADZA WYKONAWCZA - LINK


HISTORIA  - MAŁGORZATA PARTYKA


2LO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Zadanie zaległe z analizy źródła, które prezentowaliśmy na ostatniej lekcji w szkole proszę przepisać i przesłać do sprawdzenia  / Ci, którzy jeszcze nie przedstawili na lekcji/.

Proszę rozwiązać zadanie 1/w załączniku/ - Załącznik 1


ZAGADNIENIA II KLASA 2LO_Historia i społeczeństwo_30.03_3.04

WIELKIE REWOLUCJE

I_Przeczytaj temat w podręczniku: Poznać przeszłość- Rządzący i rządzeni

II_ Zapoznaj się z materiałami

https://www.edukator.pl/wojna-o-niepodleglosc-stanow-zjednoczonych,4230.html

https://www.youtube.com/watch?v=5LOvpbomAS8

https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U

 

III_Wykonaj ćwiczenia z załącznika nr 1

 

REWOLUCJE SPOŁECZNE

I_Przeczytaj temat w podręczniku: Poznać przeszłość- Rządzący i rządzeni

II_ Zapoznaj się z materiałami

https://www.youtube.com/watch?v=UXkzGvqRw5w

https://epodreczniki.pl/a/gwaltowny-koniec-pewnego-swiata-rosja-w-1917-roku/DiDS5u2of

III_Wykonaj ćwiczenia z załącznika nr 2

IV_Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.

ZAŁĄCZNIK


ZAGADNIENIA III KLASA 2LO_Historia i społeczeństwo_6.04_8.04

T_ SPOŁECZEŃSTWO BEZ PAŃSTWA

1.        Anarchizm – założenia ideologiczne

2.       Nurty anarchizmu:

– anarchoindywidualizm,

– anarchokolektywizm,

– anarchokomunizm,

– anarchosyndykalizm.

3. Metody działalności anarchistów

4. Anarchizm na ziemiach polskich

5. Ruchy anarchistyczne w XX w

I_ Przeczytaj temat w podręczniku: Poznać przeszłość- Rządzący i rządzeni

II_ Zapoznaj się z materiałami

https://www.youtube.com/watch?v=nggMDsjh-ys

III_ Wykonaj ćwiczenie

Odpowiedz, czy- Twoim zdaniem- społeczeństwo może funkcjonować bez państwa. Uzasadnij swoją opinię


ZAGADNIENIE KLASA 2LO - HISTORIA I WOS 15.04_17.04

T_ KOMUNA PARYSKA  1871

 

1. III Republika Francuska.

2. Komuna Paryska

3. Reformy społeczne komunardów

4. Polacy w Komunie Paryskiej

 

I_ Przeczytaj temat w podręczniku: Komuna Paryska

II_ Wykonaj ćwiczenia: Przeczytaj tekst źródłowy ”Deklaracja programowa Komuny Paryskiej” i  odpowiedz na pytania.

 Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.

 

T_POWTÓRZENIE-WIEK REWOLUCJI

Do rozważenia i dyskusji: Wymień najważniejsze –Twoim zdaniem-zdobycze rewolucji. Oceń ich znaczenie dla współczesnej Europy.

Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.


ZAGADNIENIA KLASA 2LO_Historia i społeczeństwo_ 20.04_24.04

T_ PRACA ZE ŹRÓDŁAMI- ĆWICZENIA - link


ZAGADNIENIE KLASA 2LO - HISTORIA I WOS 27.04-30.04.2020

Wiek Rewolucji - sprawdzian


ZAGADNIENIA 2LO_Historia i społeczeństwo_ 4.05_8.05

I_T_ Obywatele odrodzonej  RP

1.    Odbudowa państwowości

Ordynacja pięcioprzymiotnikowa:

Konstytucja marcowa 1921

2.    Od demokracji do sanacji

Przewrót majowy 1926

Rządy sanacji

Wybory brzeskie

Konstytucja kwietniowa

3.    Konflikty społeczne

Protesty robotnicze w Krakowie 1923

Strajk rolny 1937

Proces brzeski 1930

Konflikty narodowościowe

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Zapoznaj się z materiałami: https://epodreczniki.pl/a/mniejszosci-narodowe-ii-rp-i-konflikty-na-tle-narodowosciowym/DRP76tecq, https://epodreczniki.pl/a/ii-rp-pod-rzadami-obozu-sanacyjnego-lekcja-powtorzeniowa/DXpCS0SNJ https://epodreczniki.pl/a/przewrot-majowy-i-jego-konsekwencje/DFIhqJePy https://epodreczniki.pl/a/walka-o-ksztalt-polityczny-panstwa-polskiego-konstytucja-marcowa/D1DjYqYoa  i

wykonaj ćwiczenia utrwalające.

IV_ Do podanych w planie zagadnień napisz  notatkę- wg nr z dziennika: zagadnienie 1- nr 1do 9, zagadnienie 2 nr 7 do 16, zagadnienie 3 nr 17  do ostatniego.

V_ Przeczytaj - Tekst źródłowy s.114 i odpowiedz na pytania

VI_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Omówienie i prezentacja zadań na lekcji.


ZAGADNIENIA KLASA 2LO Historia i społeczeństwo_ 11.05_15.05

I_T_ Władza i społeczeństwo  w PRL

1.    PRL – okoliczności powstania

2.    Komunistyczne władze w Polsce do 1956 roku

3.    Wydarzenia poznańskie 1956  i odwilż październikowa

4.    Jak powstała opozycja?

5.    Marzec ’68

6.    Grudzień ’70

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Zapoznaj się z materiałami: https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DjUJETI4C i wykonaj ćwiczenia utrwalające.

IV_  Przeczytaj - Tekst źródłowy s.120  i odpowiedz na pytania zał.1

V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Omówienie i prezentacja zadań na lekcji. 

Załącznik_1

2LO_HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO __ 18.05_22.05 I_T_ OPOZYCJA POLITYCZNA  PRL

 

1. Protesty i wystąpienia przeciwko władzy ludowej – przyczyny, przebieg i skutki

2. Radio Wolna Europa

3. Publicystyka opozycyjna w PRL

4. Polskie organizacje opozycyjne i ich działalność

5. NSZZ Solidarność i jej znaczenie.

6. Koniec PRL i „transformacja ustrojowa”

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Zapoznaj się z materiałami: https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DjUJETI4C https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DV8wiVoeR i wykonaj ćwiczenia utrwalające.

IV_  Przeczytaj - Tekst źródłowy s.125  i odpowiedz na pytania.

Wyszukaj w Internecie 21 postulatów MKS w Gdańsku, zapoznaj się z nimi.

V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Omówienie i prezentacja zadań na lekcji. 


2LO_HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO __ 25 .05_29.05

I_T_ Utopia – mit o idealnym państwie i społeczeństwie

1. Utopia – mit o idealnym państwie i społeczeństwie

2. Wizja państwa i społeczeństwa w poglądach T. Morusa,  T. Campanelli i F. Bacona

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Zapoznaj się z materiałami: https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DjUJETI4C https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DV8wiVoeR i wykonaj ćwiczenia utrwalające.

IV_  Przeczytaj - Tekst źródłowy s.128  i odpowiedz na pytania.

V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Omówienie i prezentacja zadań na lekcji. 

 


ZAGADNIENIA 2LO_HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO __ 01.06_5.06

I_T_ Antyutopie jako parabola totalitaryzmu

1.  Antyutopia i jej cechy charakterystyczne

2. Antyutopia jako parabola totalitaryzmu

3. Eugenika jako przykład wcielania antyutopii w życie

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_  Przeczytaj - Tekst źródłowy –„Władza dla klaunów”  prof. Jan Pakulski, socjolog polityki. Przeczytaj wywiad z profesorem Janem Pakulskim i wypisz 7-10 zdań kluczowych dotyczących władzy, rządzenia i rządzonych.  Zadanie prześlij do sprawdzenia. Termin 10.06. Tekst zostanie wysłany na  pocztę służbową.

I_T_ Powtórzenie - kliknij w link!


ZAGADNIENIA 2LO_HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO __ 15.06_26. 06

I_T_ Sprawdzian. Analiza źródeł 2h

 


KLASA 1B


ZAGADNIENIA I 1B  HISTORIA

Przeczytaj tekst z podręcznika  Kto wymyślił Wielką Lechię? s. 224 i odpowiedz na pytanie 2. Nie więcej niż 7 zdań.

Odpowiedzi napisane na komputerze proszę przesłać na mój adres do 27.03.2020.

ZAGADNIENIA II 26.03.2020

1B  HISTORIA T_1. MIĘDZY CESARSTWEM A PAPIESTWEM

1.       Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku.

2.       Przeczytaj tekst źródłowy Dyktat papieski i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania.

3.       Rozwiąż zadania do źródła kartograficznego „Europa w X-XI” wieku. S.230

4.       Wykonaj ćwiczenie 3 s.231

5.       Odpowiedzi napisane na komputerze proszę przesłać na mój adres do 31.03.2020. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAGADNIENIA III 1B - 30.03.2020 r.

HISTORIA 

T_ WYPRAWY KRZYŻOWE

1.    Przeczytaj temat w podręczniku: Wyprawy krzyżowe

2.    Zapoznaj się z materiałami: https://histmag.org/Pierwsza-krucjata-i-muzulmanska-riposta-4199/

https://epodreczniki.pl/a/czas-krucjat/Dv0WvZSbP

3.    Przeczytaj tekst źródłowy  s. 233 i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania.

T_ NAJAZDY MONGOLSKIE

1.    Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku.

2.    Zapoznaj się z materiałami:

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk004WbYcvjCzlllRginh2rXm4aag6Q:1585761706113&q=najazdy+mongolskie&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiWwsPZ3sfoAhWUwcQBHfuFDLcQsAR6BAgIEAE&, https://www.konflikty.pl/historia/sredniowiecze/geneza-i-skutki-powstania-imperium-mongolskiego-oraz-jego-wplyw-na-europe/

3.    Wykonaj ćwiczenie 3 s.247

4.    Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.ZAGADNIENIA IV KLASA   1B__6.04_8.04

T_ Wieś i miasto w średniowieczu

Przeczytaj temat w podręczniku: Wieś i miasto w średniowieczu

Do podanych zagadnień napisz krótkie /najważniejsze/ informacje.

1.     Nowe rozwiązania w rolnictwie

2.    Rozwój osadnictwa

3.    Odrodzenie miast

4.    Rozwój handlu

5.    Rzemiosło w średniowieczu

Zanalizuj infografikę ze strony 252 i odpowiedz na zamieszczone pod nią pytania.

Zapoznaj się z materiałem https://www.youtube.com/watch?v=_VDJIjW81dc.

1.    Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.


ZAGADNIENIA KLASA 1B HISTORIA  15.04_17.04

T_ Kościół w średniowieczu

I_ Przeczytaj temat w podręczniku: Kościół w średniowieczu

II_ Do podanych zagadnień napisz krótkie /najważniejsze/ informacje.

1. Zmiany w Kościele w XI– XIII w.

2. Zakony: cystersi, franciszkanie, dominikanie

3. Herezje średniowieczne

4. Upadek papiestwa, schizma zachodnia

III_ Wykonaj ćwiczenie 2 s. 264

IV_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.


ZAGADNIENIA KLASA 1B HISTORIA _ 20.04_24.04

T_ EUROPA PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA

    I_ Plan:

1. Wojna stuletnia

2. Czarna śmierć

3. Bunty chłopskie

4. Husytyzm

5. Zagrożenie tureckie i upadek Bizancjum

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku: s. 265

III_ Zapoznaj się z materiałami: https://epodreczniki.pl/a/religia-spoleczenstwo-i-gospodarka---przestrzenie-zmian/DACMrRgIz  i wykonaj ćwiczenia utrwalające.

IV_ Do podanych w planie zagadnień napisz krótkie /najważniejsze- określ miejsce i czas/ informacje.

V_ Wykonaj zadanie Tekst źródłowy s.271, ? 1.

VI_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.  Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać do sprawdzenia. Przy temacie lekcji proszę napisać datę.


ZAGADNIENIA HISTORIA   1B__ 27.04_30.04

T_ KULTURA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY. ANALIZA ŹRÓDEŁ.

I_Plan

1. Kultura uniwersalna

2. Sztuka romańska

3. Sztuka gotycka

4. Scholastyka i uniwersytety

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku: s. 265 https://epodreczniki.pl/a/wiele-twarzy-sztuki-sredniowiecza/DGj7OLh4N i wykonaj ćwiczenia utrwalające.

IV_ Do podanych w planie zagadnień napisz krótkie /najważniejsze- określ miejsce i czas/ informacje.

V_ Wykonaj zadanie –przeczytaj ze zrozumieniem tekst źródłowy s.279.

VI_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Przy temacie lekcji proszę napisać datę.


ZAGADNIENIA KLASA 1B HISTORIA  4.05_8.05

T_ POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI  Z ROZDZIAŁU VI.

II_Powtarzamy rozdział VI

III_ Przeczytaj  ze zrozumieniem  tekst s.282  ”Jak  czarna śmierć zmieniła Europę?” i odpowiedz na pytania zamieszczone  pod tekstem.

IV_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Przy temacie lekcji proszę napisać datę.


ZAGADNIENIA KLASA 1B HISTORIA   11.05_15.05

T_ POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI  Z ROZDZIAŁU VI.

T_ POLSKA DZIELNICOWA

1. Koniec pryncypatu

2. Sprowadzenie Krzyżaków

3. Najazd Mongołów na Polskę

4. Kres władzy patrymonialnej

5. Lokacje wsi

6. Początki miast na ziemiach polskich

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku: s. 284-290

III_ Zapoznaj się z mapą na stronie 285 i rozwiąż ustnie zadania.

IV_ Do podanych w planie zagadnień 3,5,6 napisz krótkie /najważniejsze / informacje.

V_ Wykonaj zadania: 1 i 2- pisemnie s. 290  wg nr z dziennika: ćwiczenie 1- nr 1 do 10, ćwiczenie 2 od nr 11  do ostatniego.

VI_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Przy temacie lekcji proszę napisać datę. Prezentacja i omówienie zadań na lekcji.

I_ T_ ODBUDOWA KRÓLESTWA POLSKIEGO

1. Skutki rozbicia dzielnicowego

2. Rywalizacja o tron krakowski

3. Koronacja Przemysła II

4. Panowanie Wacława II

5. Początki rządów Władysława Łokietka

6. Koronacja Łokietka i sojusz z Litwą

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku: s. 291-296

III_ Zapoznaj się z mapą na stronie 294 i rozwiąż pisemnie zadania.

IV_ Wykonaj zadania 1,2,3-pisemnie s. 296  wg nr z dziennika: ćwiczenie 1- nr 1 do 6, ćwiczenie 2 –7 do15, ćwiczenie 3 od nr 16  do ostatniego.

V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Przy temacie lekcji proszę napisać datę. Prezentacja i omówienie zadań na lekcji.


HISTORIA   1B__  18.05_22.05

T_ POLSKA ZA KAZIMIERZA WIELKIEGO

1. Początki rządów Kazimierza – pokój z Czechami i Krzyżakami

2. Podbój Rusi

3. Rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego

4. Reformy państwa i prawa

5. Założenie uniwersytetu krakowskiego

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Zapoznaj się z mapą na stronie 299 i rozwiąż ustnie zadania.

IV_ Do podanych w planie zagadnień 3,5,6 napisz krótkie /najważniejsze / informacje.

V_ Wykonaj zadania: 1 i 2- pisemnie s. 302  wg nr z dziennika: ćwiczenie 1- nr 1 do 18, ćwiczenie 2 od nr 19  do ostatniego. 

VI_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Przy temacie lekcji proszę napisać datę. Prezentacja i omówienie zadań na lekcji.

I_ T_ SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU VI


HISTORIA   1B__  25 .05_29.05

T_  OD ANDEGAWENÓW DO JAGIELLONÓW

1. Koniec rządów Piastów

2. Panowanie Ludwika Węgierskiego

3. Jadwiga – król Polski 1384

4. Przyczyny unii z Litwą

5. Panowanie Jagiełły

6. Problem następstwa tronu

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Zapoznaj się z mapą na stronie 306 i rozwiąż ustnie zadania.

IV_ Wykonaj zadania: 1 i 2- pisemnie s. 302  wg nr z dziennika: ćwiczenie 1- nr 1 do 10, ćwiczenie 2 od nr 11  do ostatniego. 

V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Przy temacie lekcji proszę napisać datę. Prezentacja i omówienie zadań na lekcji.

I_ T_  WIELKA WOJNA Z ZAKONEM  KRZYŻACKIM

1. Przyczyny wojny z Zakonem

2. Bitwa pod Grunwaldem 1410

3. Pokój toruński 1411

4. Konflikt polsko-krzyżacki na soborze w Konstancji

5. Dalsze wojny z Zakonem

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Przeczytaj tekst źródłowy s. 314 i odpowiedz na pytania.

V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Przy temacie lekcji proszę napisać datę. Prezentacja i omówienie zadań na lekcji.


ZAGADNIENIA HISTORIA   KLASA 1B__  1.06_5.06

T_   KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK I WOJNA TRZYNASTOLETNIA

1. Panowanie Władysława Warneńczyka i klęska pod Warną

2. Kryzys państwa krzyżackiego

3. Wojna trzynastoletnia

4. II pokój toruński

5. Polityka dynastyczna Jagiellończyka

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Zapoznaj się z mapą na stronie 320 i rozwiąż zadania.

IV_ Napisz krótką notatkę do punktu  3 i 4.

I_ T_  KULTURA POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ

1. Sztuka romańska w Polsce

2. Sztuka gotycka na ziemiach polskich

3. Początki polskiego dziejopisarstwa

4. Szkolnictwo i Akademia Krakowska

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Przeczytaj tekst źródłowy s. 329 i odpowiedz na pytania.

V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Przy temacie lekcji proszę napisać datę. Prezentacja i omówienie zadań na lekcji.


ZAGADNIENIA KLASA 1B HISTORIA 15-26.06

I_T_   Powtórzenie wiadomości z rozdziału VII 2h

II_ Wykonaj ćwiczenia podsumowujące ze strony 332

III_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie

I_T_   Analiza i interpretacja historyczna- ćwiczenia 2h

II_ Zapoznaj się z tekstem „Czy sprowadzenie Krzyżaków do Polski było zupełnym błędem” s. 332  i przygotuj się do dyskusji.

 


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  MAŁGORZATA PARTYKA


1B  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE T_ PREZYDENT RP

1.       Zapoznaj się z tematem Prezydent RP /podręcznik R. III/

2.       Przeczytaj tekst Pozycja prezydenta w ustroju RP i odpowiedz na pytanie.

3.       Wykonaj ćwiczenie 1 i 8

4.       Odpowiedzi napisane na komputerze proszę przesłać na mój adres do 01.04.2020.


ZAGADNIENIA 1B  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Zapoznaj się z tematem Sejm i senat /podręcznik R. III/ i wykonaj ćwiczenia 1 i 2.

Odpowiedzi napisane na komputerze proszę przesłać na mój adres do 27.03.2020.

W informacji zwrotnej otrzymacie  również wyniki ostatniego sprawdzianu, który pisaliśmy w szkole.


ZAGADNIENIA KLASA 1B WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

T_ RADA MINISTRÓW RP

1.    Przeczytaj ze zrozumieniem temat RADA MINISTRÓW RP/podręcznik R. III/ i rozwiąż ćwiczenie 1 i 2 (z podręcznika)

2.    Zapoznaj się z materiałami

https://moje.epodreczniki.pl/a/D1B2HSegY

1.    Wykonaj ćwiczenie 3 i 4

2.    Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.

Życzę przyjemnej pracy.


ZAGADNIENIA KLASA 1B  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE_15.04_17.04

I_ T_ WŁADZA SĄDOWNICZA

·      Ustrojowa rola sądów i Trybunałów (zasada podziału i równowagi władz).

·      Konstytucyjna zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

·      Struktura i zadania sądownictwa powszechnego (dwuinstancyjność postępowania).

·      Rola i zadania Sądu Najwyższego.

·      Struktura i zadania sądownictwa administracyjnego.

II_ Przeczytaj ze zrozumieniem temat Władza sądownicza  /podręcznik R. III/

III_ Do podanych zagadnień napisz krótkie /najważniejsze/ informacje.

IV_ Rozwiąż ćwiczenie 1 – praca z tekstem źródłowym  (z podręcznika)

V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.


ZAGADNIENIA KLASA 1B WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE_20.04_24.04

I_ T_ ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

 

1.    Konstytucyjna rola Najwyższej Izby Kontroli.

2.    Zadania Najwyższej Izby Kontroli

3.     Konstytucyjna rola Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego:

–kompetencje obu Trybunałów,

– znaczenie  dla funkcjonowania państwa prawa.

4.    Zadania Rzecznika Praw Obywatelskich

II_ Przeczytaj ze zrozumieniem temat /podręcznik R. III/

III_ Zapoznaj się z rozdziałem IX Konstytucji RP.

IV_ Rozwiąż ćwiczenie 1 – praca z tekstem źródłowym  (z podręcznika)

V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie i przesłać do sprawdzenia.


ZAGADNIENIA KLASA 1B  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE_27.04_30.04

I_ T_ ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA-ORGANY ŚCIGANIA

      Rola i zadania organów ścigania w Polsce:

– prokuratury,

–policji,

– Instytutu Pamięci Narodowej

II_ Przeczytaj ze zrozumieniem temat /podręcznik R. III/

III_ Zapoznaj się z rozdziałem IX Konstytucji RP.

IV_ Rozwiąż ćwiczenie 3 i 5 Sprawdź się! (z podręcznika)

V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.

Termin 7.05. Prezentacja zadań z 3 ostatnich lekcji  na ocenę na zajęciach.


ZAGADNIENIA KLASA 1B  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE_4.05_8.05

I_ T_ POWTÓRZENIE- ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ W POLSCE/R.III/

II_ Powtarzamy R.III

III_ Proszę rozwiązać ćwiczenia po rozdziale  III  Sprawdź się!

IV_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie. Termin 13.05. Prezentacja zadań na zajęciach.


ZAGADNIENIA KLASA 1B  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE_11.05_15.05

I_ T_ ZAKRES DZIAŁANIA SAMORZĄDU

1.    Struktura samorządu terytorialnego w Polsce

·      gmina,

·      powiat,

·      województwo

2.    Podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialnego.

3.    Źródła finansowania zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Wykonaj ćwiczenia  3,4 

IV_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.  Prezentacja zadań na zajęciach.


1B  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE_18.05_22.05

I_ T_ SPOSÓB DZIAŁANIA SAMORZĄDU

0.       Organy stanowiące i wykonawcze samorządu terytorialnego na poziomie :

·         gminy,

·         miasta na prawach powiatu,

·         powiatu

·          województwa

1.       Sposób powoływania (zasady wyborów samorządowych),

2.       Kompetencje,

3.       Zależności między organami stanowiącymi i wykonawczymi w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Wykonaj ćwiczenia  1 s.179

IV_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.  Prezentacja zadań na zajęciach.


1B  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE_25 .05_29.05

I_ T_ Obywatele w samorządzie

 

1.      Wpływ obywateli na władze gminy

2.      Referendum lokalne

3.      Budżet obywatelski,

4.      Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

II_ Przeczytaj  ze zrozumieniem temat w podręczniku.

III_ Wykonaj ćwiczenia  6 i 8 s.184-185

IV_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.  Prezentacja zadań na zajęciach.

 


ZAGADNIENIA KLASA 1B  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE_1.06_5.06

I_ T SAMORZĄD TERYTORIALNY - POWTÓRZENIE

II_ Proszę przesłać zadanie zadane na ostatniej lekcji dotyczące budżetu obywatelskiego. Termin 10.05.20

III_ Wykonaj ćwiczenia  1,2,3 z podsumowania rozdziału „Sprawdź się!”

IV_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę napisać w zeszycie.