ZAGADNIENIA I KLASY I

Chemia klasa 1A

Chemia klasa 1B

Chemia klasa 1C


Dzień dobry,

Oceny  prześlę na indywidualne skrzynki pocztowe.

Przesyłając zadania proszę wpisać imię, nazwisko oraz klasę jako nazwę pliku.

Ostatnio przesłałam Wam 2 tematy lekcji,  czyli też na ten tydzień.


ZAGADNIENIA II KLASA 1C - 30.03.2020r.

Lekcja 3

Temat:  Sposoby konserwacji żywności

1.    Wędzenie

2.    Solenie i dodawanie cukru

3.    Mrożenie

4.    Liofilizacja

5.    Suszenie

6.    Pasteryzacja

7.    Kiszenie

8.    Gotowanie

9.    Pakowanie próżniowe

10. Marynowanie

11. Peklowanie

Poniższa prezentacja ułatwi zrozumienie tematu ( lub podręcznik str. 126)

Prezentacja - link 


ZAGADNIENIA KLASA 1A i B - 01.04.2020 r.

Systematyka związków nieorganicznych - link


ZAGADNIENIA KLASA 1A i B - 06.04.2020r.

Mol i liczba Avogadra.


ZAGADNIENIA KLASA 1C - 06.04.2020 r.

Dodatki do żywności

Prezentacja - żywność


ZAGADNIENIA KLASA 1A - 15.04.2020r.

Masa cząsteczkowa i masa molowa


ZAGADNIENIA KLASA 1B

Masa cząsteczkowa i masa molowa


ZAGADNIENIA KLASA 1C

Masa cząsteczkowa i masa molowa


ZAGADNIENIA KLASA 1A

Masa cząsteczkowa i molowa cd.


ZAGADNIENIA KLASA 1B

Masa cząsteczkowa i molowa cd.


ZAGADNIENIA KLASA 1C

Rodzaje substancji leczniczych


ZAGADNIENIA KLASA 1A

Prawo stałości składu


ZAGADNIENIA KLASA 1B

Prawo stałości składu


ZAGADNIENIA KLASA 1C

Dawka lecznicza i dawka toksyczna


ZAGADNIENIA KLASA 1A

Prawo stałości składu cd


ZAGADNIENIA KLASA 1B

Prawo stałości składu cd


ZAGADNIENIA KLASA 1C

Substancje uzależniające


ZAGADNIENIA KLASA 1A

Obliczenia stechiometryczne


ZAGADNIENIA KLASA 1C

Rodzaje tworzyw sztucznych


ZAGADNIENIA KLASA 1B

Obliczenia stechiometryczne


ZAGADNIENIA KLASA 1A

Obliczenia stechiometryczne


ZAGADNIENIA KLASA 1B

Obliczenia stechiometryczne


ZAGADNIENIA KLASA 1C

Wybrane polimery syntetyczne i ich zastosowanie


ZAGADNIENIA KLASA 1B

Powtórzenie wiadomości -  stechiometria


ZAGADNIENIA KLASA 1C

Rodzaje opakowań


ZAGADNIENIA KLASA 1C
Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne.


ZAGADNIENIA KLASA 1A
Sprawdzian wiadomości -stechiometria.


ZAGADNIENIA KLASA 1C
Powtórzenie wiadomości - odzież i opakowania.


ZAGADNIENIA KLASA 1B

Stechiometria - rozwiązywanie zadań.


ZAGADNIENIA KLASA 1A

Reakcje chemiczne – podsumowanie


- KLASY 1A i 1B - ZOSTAWIAMY PODRĘCZNIKI DO CHEMII Z KLASY 1 -


/Nike_7_1