Próbny egzamin maturalny od 2 do 8 kwietnia 2020 r.

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne, ale po rozpoczęciu należy przystąpić do wszystkich obowiązkowych i zadeklarowanych przedmiotów. 

Egzamin ma zostać przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).

Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po ich stronie.

 

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie
ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (
www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach.

 

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek)

język polski (PP)

·        język polski (PR)

·        fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek)

matematyka (PP)

·        matematyka (PR)

·        filozofia (PR)

·        język łaciński (PR)

·        historia sztuki (PR)

·        historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia (wtorek)

·        biologia (PR)

·        wos (PR)

·        geografia (PR)

·        informatyka (PR)

8 kwietnia

(środa)

·        chemia (PR)

·        język litewski (PP)

·        język białoruski (PP)

·        język ukraiński (PP)

·        historia (PR)

·        język litewski (PR)

·        język białoruski (PR)

·        język ukraiński (PR)

 

Zasady przy rozwiązywaniu arkuszy

Wskazane jest, aby uczniowie samodzielnie po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony
na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

·         w pliku w edytorze tekstów (zalecane);

·         na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

·         na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Następnie uczniowie niezwłocznie (to jest do 20-30 minut po czasie właściwym egzaminu) przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli prowadzących przedmioty  e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań, którzy – korzystając
ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną.

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr Michał Królikowski