Szanowni Rodzice i Szanowna Kadro Nauczycielska Liceum!

 

W związku z obowiązkiem prowadzenia zdalnego nauczania od 19.10.2020 r. wprowadzamy system zdalnych lekcji i kontaktów z uczniami i ich Rodzicami.

W tym miejscu pragnę poinformować Rodziców, Kadrę Pedagogiczną i Młodzież o sposobie prowadzenia tej formy nauczania, prosząc o w miarę aktywny w nich udział, który dotyczył będzie przesyłania materiałów na adresy e-mailowe Rodziców.

 

§1

Zgodnie z wytycznymi zdalne nauczanie prowadzone będzie w zgodności z podstawami programowymi przedmiotów konkretnych klas w dniach i godzinach harmonogramu nauczania stacjonarnego w tygodniu.

 § 2.

Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 19.10.2020 r. do ich odwołania.

§  3.

Materiały dla uczniów będą wysyłane z e-maila Szkoły przez koordynatorów tej formy nauczania pana mgr Mieczysława Kosowskiego oraz panią dr inż. Agnieszkę Biedrawę-Kozik.

§  4.

Informacje zwrotne uczniowie mają przekazywać na stworzone specjalnie w tym celu adresy e-mailowe wszystkich nauczycieli /wykazy umieszczone na stronie Szkoły/ w określonych przez nauczycieli terminach.

§  5.

Główne narzędzia do pracy zdalnej to MsOffice 365 (MsTeams) oraz Zoom.

§  6.

Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia notatek o tym nauczaniu w formie raportów w dzienniczkach, następnie te wpisy będą przenosić do dzienników głównych klas.

§  7.

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi.

§  8.

Realizacja programu sportowego szkoły zostanie przedstawiona w najbliższych dniach  (22.10.2020 r.) po wytycznych GIS i MEN oraz kadry trenerskiej szkoły.

 

 

 

Michał Królikowski

Dyrektor Szkoły

 

Best Halloween Candy , Healthiest Halloween Treats