Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Liceum i uzupełniająca do Gimnazjum! Już czas!! Serdecznie zapraszamy :)