INFORMUJEMY

1. Koniec klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2016/2017 wyznaczam na dzień 13 stycznia 2017 r. (piątek).

2. W dniu 19 stycznia 2017 r. (czwartek) odbędzie się: - o godz. 14:00 zebranie Zespołu Wychowawczego, - o godz. 15:00 - posiedzenie Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, - o godzinie 16:30 rozpoczną się wywiadówki * dla poszczególnych klas gimnazjum i liceum.

3. Posiedzenie Plenarnej Rady Pedagogicznej odbędzie się 26.01.2016 r. o godzinie 14:30.

 

 

*Rodzice mieszkańców internatu proszeni są o kontakt z wychowawcą w internacie.

 

Dyrektor Szkoły Michał Królikowski